ändock postumt hösten 2018 infördes alltså begreppet högkostnadskredit i konsumentkreditlagen samt tillsammans det också ett räntetak samt En kostnadstak. Räntetaket innebär att krediträntan alternativt möjlig dröjsmålsränta för smslånet aldrig tillåts bestå högre än referensräntan adderat med 40 procentenheter.Baksida av under… Read More